Cao beveiliging, wat je allemaal moet weten

De bestaande cao’s in de beveiligingsbranche zijn essentiële documenten die de rechten en plichten van werknemers in deze sector krachtig reguleren. In deze blog verkennen we diepgaand de fundamentele kennis rondom de cao’s in de beveiliging. We werpen een scherp licht op het onderscheid tussen de cao beveiliging, cao Particuliere Beveiliging en cao Veiligheidsdomein. Ontdek welke waardevolle informatie deze cao’s bevatten, analyseer de recente wijzigingen en krijg inzicht in wat de toekomst voor ons in petto heeft binnen deze dynamische regelgeving.

Bedrijven in de beveiligingsbranche die het keurmerk beveiliging willen verkrijgen, dienen aangesloten te zijn bij een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Het keurmerk beveiliging fungeert als een soort keurmerk dat bedrijven beoordeelt op hun naleving van bepaalde normen, waarbij het volgen van een specifieke cao een cruciaal onderdeel is. Wanneer bedrijven voldoen aan deze eisen, wordt het keurmerk toegekend, wat aangeeft dat zij zich houden aan de geldende regels en arbeidsvoorwaarden in de beveiligingssector. Het volgen van een bepaalde cao is niet alleen een vereiste voor het keurmerk, maar het heeft ook directe gevolgen voor de werknemers die onder dat bedrijf vallen. Zij worden automatisch onderworpen aan dezelfde cao, waardoor uniformiteit in arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf wordt gewaarborgd.

Wat is het verschil tussen de cao beveiliging en de CAO Particuliere Beveiliging? De term “cao beveiliging” is een overkoepelende aanduiding voor diverse collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) binnen de beveiligingsbranche in Nederland. Het is een algemene term die verwijst naar de verscheidenheid aan overeenkomsten die specifieke arbeidsvoorwaarden reguleren voor werknemers in de beveiligingssector. Naast de bekende CAO Particuliere Beveiliging bestaat er ook de CAO Veiligheidsdomein, onderhandeld door de Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (VVNL).

Beide cao’s, -Particuliere Beveiliging en -Veiligheidsdomein, zijn van cruciaal belang voor het vaststellen van arbeidsvoorwaarden. Het is van essentieel belang voor werknemers en werkgevers om zich bewust te zijn van de specifieke cao die van toepassing is op hun werkgebied om te voldoen aan de geldende regels en voorschriften.

De cao Particuliere Beveiliging is een document dat de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor beveiligingspersoneel vaststelt. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor werknemers in de beveiliging?

Als het bedrijf waarbij je werkt aangesloten is bij cao Particuliere Beveiliging, val je hier automatisch ook onder. Deze CAO regelt diverse aspecten van het arbeidsleven, waaronder opzegtermijnen, rechten bij ziekte, vakantiedagen en meer. Deze regelingen zijn bedoeld om een evenwichtige en eerlijke werkomgeving te waarborgen.

Recente wijzigingen in de CAO brengen cruciale veranderingen voor professionals in deze sector met zich mee. De fulltimenorm is verlaagd van 152 uur naar 144 uur per loonperiode, met behoud van salaris. Het inhalen van minuren boven 144 uur vindt plaats in overleg tussen werkgever en werknemer. Een aanzienlijke loonsverhoging is vastgesteld: 8,5% in 2023 en 6% in 2024. De opbouw van vakantiedagen is nu naar rato van de nieuwe fulltimenorm. Niet-opgenomen verlofuren die worden uitbetaald, tellen niet mee als arbeidstijd. Het blijft essentieel om regelmatig op de hoogte te blijven van de CAO-updates om volledig geïnformeerd te zijn over rechten en plichten in deze dynamische branche.

Als beveiligingsprofessional is het essentieel om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen in de cao’s, die in 2024 kunnen plaatsvinden. Het is aan te raden proactief informatie te zoeken en daarbij ondersteuning te krijgen van werkgevers en HR-afdelingen. Communicatie over aanstaande veranderingen en het bijwonen van informatiebijeenkomsten dragen bij aan goed geïnformeerd blijven. Voor specifieke vragen over individuele situaties is het aan te bevelen deze te bespreken met HR-vertegenwoordigers of vakbonden om volledig op de hoogte te blijven van rechten en plichten binnen deze dynamische sector.