Certificeringen

he Flying Dutchman @Work B.V. is lid van de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen NBBU en is NEN gecertificeerd. Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van de NBBU van kracht. Daarnaast zijn wij VCU gecertificeerd en respecteren wij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, die door ons is ondertekend. Tevens beschikken wij over het keurmerk Doorzaam Leerwerk Intermediair.